Driftavtal

DRIFT AV STORDATOR / MINIDATOR

Att drifta och förvalta sin stordator eller minidator är ett löpande uppdrag som även kräver att det kontinuerligt finns personal med rätt legacy-kompetens. Om ni känner att ni vill överlåta eller outsourca det uppdraget till extern part är Cobol Factory en möjlig samarbetspartner. Som en del av driftavtalet kan vi anställa er eventuellt befintliga personal, eller om ni enbart önskar göra ett byte från er nuvarande driftleverantör. Driftavtal tecknas på ett antal år och kan omfatta IT-drift, teknisk support, datalagring, systemövervakning, datakommunikation, m.fl. avtalsområden.

 
 
 
 

APPLIKATIONSDRIFT

Dagligt arbete med applikationsdrift, schedulering och övervakning med rätt sorts erfarenhet av applikationer på stordator och minidator. Vi har svensktalande personal som är tillgänglig 24h/dygn året runt. Genom driftsmöten får kunden löpande rapporter över statistik och ärenden för perioden.

Affärskritiska applikationer behöver tillgänglighet (låg tolerans mot nedtid), stabilitet och säkerhet. Vi tar ansvar för applikationens funktion (ev. infrastruktur) och tillhandahåller support, incidenthantering och övervakning.

 
 

SERVICE DESK

Vi erbjuder assistans av en svensktalande servicedesk för att minska kunders ledtider och få ned antalet supportärenden. Vår personal arbetar lösningsorienterat genom att skapa lånsiktiga eller permanenta lösningar så att varje incident/problem inte behöver släckas om och om igen. Arbetet kan handla om tekniskt stöd där man först försöker hitta lösningar direkt i telefonen. Personalen har kunskap om kundens system, program, och services samt vana av att hjälpa användare med olika hög teknisk förståelse.

Alla incidenter, problem, frågor och beställningar registreras som ärenden i ärendehanteringssystemet där det kategoriseras och hanteras enlighet de processer och den prioriteringsordning som avtalats. Ett Servicedesk fungerar som en central hub för alla tekniska ärenden.

 
 

TEKNISK ASSISTANS

Med hjälp av våra tekniker hanterar vi arbetsuppgifter som exempelvis:
* Uppgradering av z/OS
* Uppgradering av COBOL-version
* Installera service till COBOL-kompilator
* Change Management vid versionsbyte
* Testa compiler options, planera när sådana skall slås på mot lyftverktyg Endevor eller likn.
* Language Environment (LE)
* SMP/E installation av compiler och samtliga subsystem
* Agera stöd åt systemerare och programmerare

 
 

MAINFRAME TUNING

Uppdraget att se till att stordatorns minne utnyttjas optimalt för bättre effektivitet, att göra ekonomiska besparingar av CPU-cykler och drifttekniska inslag av både programmering och systemering.

 
 

APPLIKATIONSUTVECKLING

Vid sidan om ett Driftavtal kan vi förse alla sorters applikationer med punktvis eller löpande vidareutveckling samt nyutveckling av tjänster. En anpassad lösning kan bidra till att korta ned tiden för införande av nya tjänster eller öka den mobila tillgängligheten eller snabbt vara compliant mot nya lagkrav/EU-direktiv.

 
 

KUNDER

Vår typiska kund är verksam inom finans och har system som blivit kontinuerligt påbyggda sedan 1970-talet med många subsystem och komplexa samband. I huvudsak är det z/OS på IBM stordator med programmeringsspråken COBOL, Assembler, PL/1 och databaser som DB2, DL/1 och Oracle. Legacysystemen har tjänstelager av modernare slag (Java, .NET, m.fl.) och löpande behov av nya services för mobila enheter som exempelvis internetbanken.
Vissa system kan även ligga på IBM AS/400 och iSeries (Power) eller VMS/VAX (HP/DEC/Alpha) med COBOL/PASCAL. Vi ombesörjer även drift av sådana system/plattformar.