Cobol-konsulter

Bristen på Cobolkompetens är givetvis ett problem för de koncerner vars verksamhet drivs av stordatorer; att de har svårt att hitta kompetent personal för anställning. På Cobol Factory har vi personal som är tekniska experter som sätter sig in i varje kunds IT-miljö och verksamhetsbehov. På så vis kan vi garantera att vi levererar rätt konsult med rätt bakgrund vad gäller tekniska miljöer, verktyg och branschvana.

Det är ingen smal sak att sätta sig in i varje kunds verksamhet men vi gör det i dialog med kunden och i samråd med våra konsulter för att kartlägga vem som passar in bäst i vilket konsultuppdrag. Våra Cobolutvecklare kommer från många olika tekniska miljöer och kunder.

Vi kan alla IBMs stordatorer med operativsystem som MVS, OS/360, OS/390, z/OS och DEC/HP VAX/VMS med OpenVMS och vad som idag är Hewlett-Packard. Dessutom har vi experter inom minidatorer som HP-3000 (Hp e3000) och IBM AS/400 (IBM iSeries/Series i) och även UNIX/IBM AIX med RS/6000 (IBM Power Systems / System P). Detsamma gäller Sun Microsystems, Sun/Oracle och Solaris. Våra minidator-konsulter kan både COBOL och RPG.

 

Även om IBM är den dominerande kraften på tillverkning av stordatorer så finns det ingen brist på konkurrenter bland mjukvara för stordatorer. Många briljanta program och verktyg kommer från mjukvaruutvecklare som Compuware, Micro Focus, CA Technology, Atlassian, BMC, Hewlett-packard och många av dessa har idag köpts upp från företag som Serena Software, Mercury, Cincom och många fler. Våra konsulter har ofta varit i flera olika stordatormiljöer hos ett antal olika kunder. Det gör att de behärskar program som Endevor, Xpediter, Easytrieve, HP Quality Center, Jira, Mainframe Express, ChangeMan, Abend-aid, File-aid och ISPW.

Alla nuvarande och blivande Cobolutvecklare hjälps ytterligare av att IBM tillhandahåller mängder av gratismaterial i deras stordator-bibliotek. Där finns möjlighet att få en ingående blick i t.ex. cobolutveckling i Enterprise COBOL för z//OS med både online-dokumentation och nedladdningsbara PDF-filer.

 

Behöver ni en COBOL-konsult?

Vi hjälper idag kunder som Handelsbanken, SEB, Swedbank, m.fl. med cobolkonsulter och vi har med största sannolikhet konsulter som passar väl in i er verksamhet. Kontakta oss så tar vi reda på mer om era behov och matchar det mot högst lämpliga kandidater.