Cobol-konsulter

Bristen på Cobolkompetens är givetvis ett problem för de koncerner vars verksamhet drivs av stordatorer; att de har svårt att hitta kompetent personal för anställning. Cobol Factory har tekniska experter som sätter sig in i varje kunds IT-miljö och behov. På så vis kan vi garantera att vi levererar konsulter med rätt bakgrund vad gäller tekniska miljöer, verktyg och branschvana.

Vi levererar kompetens inom IBMs stordatorer och z/OS (MVS, OS/360, OS/390) och DEC/HP VAX/VMS med OpenVMS och vad som idag är Hewlett-Packard. Dessutom har vi resurser inom minidatorer som IBM Series i (IBM AS/400 / iSeries) och även UNIX/IBM AIX. Våra minidator-konsulter programmerar både COBOL och RPG med branschvana från tillverkningsindustrin, finans/leasing, bank och myndigheter.

 

Även om IBM är den dominerande kraften på tillverkning av stordatorer så finns det ingen brist på konkurrenter bland mjukvara för stordatorer. Många briljanta program och verktyg kommer från mjukvaruutvecklare som Compuware, Micro Focus, CA Technology, Atlassian, BMC, Hewlett-packard och många av dessa har idag köpts upp från företag som Serena Software, Mercury, Cincom och många fler. Våra konsulter har ofta varit i flera olika stordatormiljöer hos ett antal olika kunder. Det gör att de behärskar verktyg som Endevor, Xpediter, Easytrieve, HP Quality Center, Mainframe Express, ChangeMan, IBM MQ, IBM OPC, ISPW, IDz, Topaz, Mainframe Express, m.fl.

Alla nuvarande och blivande Cobolutvecklare hjälps ytterligare av att IBM tillhandahåller mängder av gratismaterial i deras stordator-bibliotek. Där finns möjlighet att få en ingående blick i t.ex. cobolutveckling i Enterprise COBOL för z//OS med både online-dokumentation och nedladdningsbara PDF-filer.

 

Söker du ett konsultuppdrag som COBOL-utvecklare?

Vi hjälper idag kunder som Handelsbanken, SEB, Swedbank, m.fl. med cobolkonsulter och vi har med största sannolikhet ett uppdrag som passar din bakgrund. Läs mer om cobol-uppdrag för att se vad vi söker.