Stordator & Säkerhet

Den nivå av säkerhet och tillförlitlighet som stordatorer erbjuder är några av de anledningar varför en 16-bitars IBM Series/1 från 1976 fortfarande vakar över USA:s kärnvapenarsenal. Legacy-datorns uppdrag att koordinera den operativa funktionen av landets kärnvapenbestyckade missiler, bombflygplan och tillhörande tankflygplan har pågått obehindrat sedan strömmen slogs på första gången.

Department of Defense kallar det för Strategic Automated Command and Control System, vilket är ett viktigt kommunikationssystem som Pentagon använder till att sända avfyrningsorder till befälhavare och för att dela krigsinformation.

IBM-datorn använder 8-bitars teckenkod och kontrollerar avfyrningsprotokollen för 450 st Minuteman III-missiler i staterna North Dakota, Montana och Wy...

Read More

AML & P27

AML Anti Money Laundering (Anti-penningtvätt)


Sedan 2017 jobbar våra konsulter återkommande med systemförändringar i projekt som berörs av regulatoriska krav för Anti-penningtvätt och motverkan av terrorism-finansiering. Dessa två internationella problem utgör hot mot finansiella institut och den reala ekonomin. Allmänhetens och företags förtroende för det finansiella systemet kan undermineras om dess institutioner förknippas med illegalt anskaffade tillgångar och penningtvätt eller finansiering av terroristorganisationer.

Bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism är ett av delmålen i Agenda 2030, där man till år 2030 vill avsevärt minska de olagliga finansiella flödena och vapenflödena, öka möjligheterna att återfå stulna tillgångar samt bekämpa all form a...

Read More

Cobol-utvecklare & FI

EU-Direktiv i stordatormiljö

Våra cobol-konsulter hjälper Sveriges största finansiella institut med stordatorutveckling och för att de ska bidra med så stor affärsnytta som möjligt arbetar vi med kompetensutveckling inom de utmaningar som kunderna står inför. I modern tid behöver banker och försäkringsbolag lyda under en ökande ström av EU-direktiv och som ett led i att stärka våra konsulter utbildar vi dem i regelverksefterlevnad som exempelvis:

Solvens II – Regleringsstandard för kapitaltäckning inom försäkringsbolag
Basel III – Regleringsstandard för kapitaltäckning inom bank
Tredje penningtvättsdirektivet från FATF
FATCA amerikanskt regelverk kring kundinformtaion utomlands och skatter
MiFID II & MiFIR – Marknader för finansiella instrument
GDPR – Reform av...

Read More

Cobol & Finans

Cobolutvecklare bank & försäkring

Är det inte märkligt att alla stora banker och finansiella institutioner har stordatorer i centrum av sina teknikstrategier? Allihopa. Det beror på att stordatorer kan ge funktionalitet och tillförlitlighet som ingen annan plattform kan matcha. De primära styrkorna är:

 

• Transaktionskraft. Banker hanterar enorma mängder data och väldigt få system kan matcha stordatorer när det gäller transaktionsgenomströmning. Enkelt uttryckt kan Big Iron hantera de krav och utmaningar som stora finansiella institutioner har.

• Analytisk hastighet. Transaktionskraft är viktigt, men det är bara en del av ekvationen...

Read More

Stordator till RYMDEN

Stordator & Cobolutvecklare till rymdprogrammet

Prolog

1964 presenterade IBM sin senaste produkt System/360, en stordator som var så banbrytande att den skulle komma att landa människor på månen.

Innan System/360 så köpte företag en dator, skrev program för den datorn och sedan när den blev för gammal eller långsam kastade man bort den och började om från början

Innan dess hade IBM tillverkat sina stordatorer i 700 och 7000-serien under mer än ett decennium. Men System/360 inledde en era av datorkompatibilitet som för första gången tillät att maskiner över en produktlinje arbetade med varandra. Det var den första produktfamiljen som tillät databehandling att växa från den minsta maskinen till den största utan den enorma kostnaden för att skriva om viktiga program.

D.v...

Read More

The Gameframe

En Gameframe är en hybriddator som först användes i online-dataspel. Det är en sammanslagning av de olika tekniker och arkitekturer för superdatorer och stordatorer, nämligen hög datorkraft och hög genomströmning.

Under 2007 startade Hoplon och IBM ett gemensamt hybridporjekt där de använde en IBM System z stordator med påkopplade Cell/B.E. bladservrar (samma 6-core CPUer med parallell processing-chip som används i Sonys PlayStation 3). Denna Gameframe kom att agera host till online-spelet Taikodom. Projektet utökades
ytterligare genom ett samarbete mellan IBM och University of California, San Diego med start 2009.

Medan de Cell bladen står för den nödvändiga datorkraften, så är det den höga genomströmningen (det höga dataflödet) på stordatorn som är av särskilt intresse...

Read More

Cobol-äventyr som konsult

Enligt en rapport från ITWorld får unga programmerare som gått COBOL-utbildning ungefär 85 000 kr mer i årslön under sina första jobb än sina Java- och .NET-vänner. Detta trots att många ser COBOL som en programmeringskvarleva från forna affärssystem. Robert McClean på CNN Money säger:

 

Du kan antingen bli en av tiotusentals Java-utvecklare eller så kan du välja något ovanligt, att bli en mer unik programmerare som är eftertraktad för sin expertis i den köpstarka marknad som finans är. En guru bland få.

Och hur många jobb finns det inom COBOL?
Om vi tittar på programspråkens popularitets-index från IEEE kan vi se att Java ofta är i topp, följt av C/C++, Phython, SQL, Shell, PERL, Objective-C och även Visual Basic, MATLAB och Go ligger högre i index än COBOL...

Read More

Big Iron

Innan smartphones, surfplattor och PC-datorer blev framträdande var det “Big Iron” stordatorer som ledde framfarten till datorisering och blev en stapelvara inom affärsföretag över hela världen för flera decennier sedan. Snarare än att lida samma död som dinosaurierna när PCs och klient/server-modellen dök upp, står sig stordatorerna starka som fort än idag i tunga transaktionsapplikationer.

Stordatorn lever och mår bra och driver fortfarande den globala ekonomin.

 

– säger Dayton Semerjian, chef för stordatorer på CA Technologies, ett mjukvaruföretag som fokuserar på stordatorteknik. Han konstaterar att 80 procent av Fortune 500-bolagen fortfarande använder dem. Det borgar för stordatorns plats i både nutid och framtid.

Men en betydande del av stordator-personalen ä...

Read More

Arbeta med IT-hjärtat

Stordatorn är ett moln
Konceptet för “beräkningar i ett moln” förespråkar att använda beräkningsresurser och mjukvara som tjänster (Software as a Service, SaaS) utan att behöva oroa sig över var de kommer ifrån. De flesta stordator-utveckare kommer att känna igen detta som den exakta modellen på vilken stordatorsystemen byggdes.

I molnet ingår också idén om provisionering av skräddarsydda engångsinstanser som kan returneras och återanvändas senare. IBMs stordatorer erbjuder denna typ av funktionalitet genom z/VM och IMS Batch Terminal Server (IMSBTS).

COBOL briljerar på att behandla stora volymer med data, vilket är varför det används inom finans och andra krävande branscher där man fortfarande kör vad som kallas för ‘batch processing,’
– Ed Airey, Micro Foc...

Read More

Cobol idag

Översikt

COBOL har en engelsk-liknande syntax som var avsedd att vara självdokumenterande och mycket läsvänlig. Det är mångordig kod som använder fler än 300 reserverade ord. I kontrast med moderna, kortfattade syntax som y = x ;, har COBOL en mer engelsk-liknande syntax (i detta fall, MOVE X till Y). COBOL-kod är uppdelad fyra divisioner (identifiering, miljö, data- och förfarande) som innehåller en strikt hierarki av sektioner, stycken och meningar. Utan ett standardbibliotek anger standarden 43 uttalanden, 87 funktioner och en klass. Men COBOL har utvecklats och genomgått flera revisioner genom åren.

 

Objektorienterad COBOL-utveckling

Multipla klasser och gränssnitt har ingått i COBOL sedan 2002...

Read More