The Gameframe

En Gameframe är en hybriddator som först användes i online-dataspel. Det är en sammanslagning av de olika tekniker och arkitekturer för superdatorer och stordatorer, nämligen hög datorkraft och hög genomströmning.

Under 2007 startade Hoplon och IBM ett gemensamt hybridporjekt där de använde en IBM System z stordator med påkopplade Cell/B.E. bladservrar (samma 6-core CPUer med parallell processing-chip som används i Sonys PlayStation 3). Denna Gameframe kom att agera host till online-spelet Taikodom. Projektet utökades
ytterligare genom ett samarbete mellan IBM och University of California, San Diego med start 2009.

Medan de Cell bladen står för den nödvändiga datorkraften, så är det den höga genomströmningen (det höga dataflödet) på stordatorn som är av särskilt intresse.

System z ger en hög nivå av säkerhet och massiv hantering av arbetsbelastning, vilket säkerställer att dess administrativa uppgifter exekveras och ytterligare garanterar en varaktig anslutning till ett stort antal spelare. Bladen från Cell / B.E. hanterar de mest resurskrävande beräkningar vilket gör det möjligt för System z för att uppfylla sitt jobb.

Först tänkte kollegorna på stordatorer som gammal teknik från stenåldern. Men de övertygades helt av IBMs System Z stordator som använder samma kraftfulla, parallella bearbetningschip som Sony PlayStation 3. Hårdvaran har visat sig vara snabb och flexibel, vilket ger spelarna en stabil tillgång till spelet dygnet runt.
– Tarquinio Teles, VD Hoplon

Denna kombination är ett effektivt och ekonomiskt attraktivt spelserver-system, eftersom de mest beräkningsintensiva uppgifter lastas från de dyra processorcykler i System z och genomförs på mycket mer ekonomiska Cell-blad. Utan sådan offloading skulle serversystemet som krävs göra att kostnaden inte längre vore ekonomiskt försvarbar. Till skillnad från vanliga spelkluster kan Gameframe hantera de nödvändiga transaktioner (t.ex. att hålla reda på varje användares rymdskepp, vapen och
virtuella pengar även mellan spelarna) och simulering (objekts banor och kontroll av kollisioner) på ett enhetligt och konsekvent sätt. Gameframe kan därför vara Host för hundratuseltals användare i taget och inget upplevs heller gå långsammare när fler användare läggs till.

Spel med många spelare (t.ex. MMORPG) som Blizzards World of Warcraft har tacklat problemet genom att dela upp arbetet mellan flera kluster, men då med nackdelen att de skapa dubbla världar som inte kommunicerar med varandra. Men en Gameframes styrka är det istället möjligt att ha en och samma gigantiska värld.

Denna Cell-förstärkta stordator driver Hoplons middleware för virtuella världar som kallas bitVerse, vilken använder IBMs WebSphere XD och DB2 programvara.

Runt Gameframe-konceptet har IBM Virtual Universe Community utvecklats till en social gemenskap med många spelmöjligheter. Det är mycket på gång runt stordatorerna i modern tid vilket inte minst ses genom att de tar steget in i spelmarknaden och online gaming.