Cobol-utbildning

Cobol Academy

Cobol Factory håller löpande cobolutbildningar med syfte att hålla liv i COBOL som utvecklingsspråk vilket behövs av de företag som använder stordatorer eller minidatorer. Av naturliga anledningar finns det ett stort behov av cobolutvecklare inom finans men även inom andra branscher. Vi utbildar i alla stordator-miljöer och verktyg med viss vikt mot IBM och Micro Focus produkter och har även utbildningar inom RPG och minidatorer. Det är även vanligt att seniora Cobolutvecklare deltar i våra cobolutbildningar för att lära sig en specifik miljö som t.ex. IMS eller CICS för att passa in bättre i en ny uppdragsgivares stordatormiljö.

 

Renommé

Våra Cobollärare har lång erfarenhet av att utbilda COBOL hos bl.a. Jensen och då för kunder som Handelsbanken, SEB, Swedbank, If försäkringar, Folksam, m.fl. Cobol Factorys cobolutbildningar är utformade enligt en väl beprövad metod som ger goda resultat både för erfarna utvecklare och för de som nyintroduceras till COBOL. Resultatet från Cobol Factorys cobolskola är att majoriteten av deltagarna får jobb som cobolutvecklare efter utbildningens slut.

 

Primära Cobolutbildningen

Det primära utbildningsprogrammet är en bred och ingående kurs där deltagarna får lära sig Cobols uppbyggnad, strukturering av kod, filhantering, relationsdatabasen DB2, SQL, subprogram och mycket mer för att få en stabil grund att stå på och som är direkt användbar på arbetsplatsen.

 

Pågående termin


Denna termins Cobolkurser är redan igång och går ej längre att söka till.

Se nästkommande termin för lediga platser.

 
 

Kommande termin

Nästa termin för Cobolutbildning börjar 2024-augusti.
Var ute i god tid med dialog om era förväntningar, de förberedelser ni behöver göra och utbildningarnas omfattning. Boka ett möte med oss så kommer vi och berättar allt ni behöver veta om våra cobolutbildningar.

 
 

Modern Cobol

Våra cobolutbildningar täcker både äldre legacyprodukter och modernare verktyg som objektorienterad cobolutveckling i grafiska gränssnitt som Mainframe Express, IBM RDz och Micro Focus Enterprise Developer (Eclipse). Vi utbildar i alla versionshanterings-verktyg som Endevor, ChangeMan, m.fl. och relevanta databaser som IBM DB2 och alla versioner av SQL. När det gäller stordator-plattformar utbildar vi i IBM z/OS och har full kunskap om alla tidigare O/S-utgåvor och alla tillhörande arkitekturer.
Vissa av våra lärare är tekniska experter och väldigt insatta i hårdvaran medan våra cobollärare är experter inom cobolutveckling och och programmiljöer. Bland våra cobolkurser får du möjlighet att lära dig alla de tredjeparts-verktyg som ofta förekommer i stordatormiljöer som Xpediter, Easytrieve, HP-QC, Abend-aid, File-aid, AQT, m.fl. Det finns många verktyg och utvecklingsmiljöer som gör Cooblutveckling både effektivare och roligare.

 

Frågor om vår Cobolskola?

Vi besöker gärna er och presenterar upplägget för vår utbildning och pratar om pågående termin och vilka kunder som idag drar nytta av våra cobolutbildningar. Under mötet pratar vi om teknikspecifika frågor och om era cobolbehov; vi berättar om kursernas innehåll och vad deltagarna praktiskt får ut av cobolskolan. Vi delar med oss av statistik samt att ni får ta del av relevant tryckt material.

 

Exempel på skräddarsydda Cobolkurser

  • Cobol grundkurs

  • Cobolkurs med IMS och DB2

  • Cobolkurs med TSO/ISPF

  • Cobolkurs med CICS och DB2

  • Cobolkurs med IMS och CICS

  • Cobolkurs med JCL

  • Cobolkurs med DL/I (DL1)

  • Cobolkurs med SQL/DB2/DL1

  • Cobolkurs med Mainframe Express

  • RPG-kurs

Ovan kurser är endast exempel på enstaka kurser, boka ett möte med oss för mer information om vår cobolskola och vårt primära utbildningsprogram.

 

Vårt utbildningsprogram behövs

Det är ingen tvekan att Cobol Factorys cobolskola fyller ett behov på Sveriges finansmarknad. Vi har goda samarbeten med cobolutbildning för kunder som SEB, Skandia, Swedbank och Folksam där vi erbjuder både vårt primära utbildningsprogram och kortare cobolkurser. Resultatet talar sitt tydliga språk genom den höga nivå av cobolkompetens som eleverna besitter vid examen.