Big Iron

Innan smartphones, surfplattor och PC-datorer blev framträdande var det “Big Iron” stordatorer som ledde framfarten till datorisering och blev en stapelvara inom affärsföretag över hela världen för flera decennier sedan. Snarare än att lida samma död som dinosaurierna när PCs och klient/server-modellen dök upp, står sig stordatorerna starka som fort än idag i tunga transaktionsapplikationer.

Stordatorn lever och mår bra och driver fortfarande den globala ekonomin.

 

– säger Dayton Semerjian, chef för stordatorer på CA Technologies, ett mjukvaruföretag som fokuserar på stordatorteknik. Han konstaterar att 80 procent av Fortune 500-bolagen fortfarande använder dem. Det borgar för stordatorns plats i både nutid och framtid.

Men en betydande del av stordator-personalen är inställda på att gå i pension under de kommande åren och färre studenter har möjligheter av att lära sig arbeta med dessa system. Denna ogynnsamma kombination skulle kunna leda till en kompetensbrist för att hantera och underhålla de stordatorer som kör så många av världens kritiska applikationer.

Stordatorns uthållighet i vår tidsålder av små datorer handlar om dess prestanda för stora transaktionsvolymer och dess styrkor inom säkerhet och virtualisering. “Plattformens överlägsenhet har förblivit oöverträffad genom alla årtionden.”, säger Semerjian.

Stordatorer används för kärnprocesser inom finansiella tjänster, banktjänster och hälso- och sjukvård, säger Paul Vallely, en försäljningsdirektör på Compuware, som erbjuder stordatorapplikationer . De börjar också bli högst användbara i molntjänster / cloud computing, han tillägger:

Stordatorn håller på att bli en gigantisk dataserver med kapacitet att förse molnapplikationer med den information de behöver.

Hackarnas ordbok The Jargon File definierar termen “Big Iron avser stora, dyra, ultrasnabba datorer. Termen används generellt för siffertuggande superdatorer som Crays, men inkluderar även mer konventionella stora kommersiella IBM stordatorer”.

Termen Big Iron används ofta med hänvisning till IBMs stordatorer, ofta när man diskuterar deras comeback / överlevnad efter anfallen av prisvärda Unix-system. Termen kan jämföras med slanguttrycket för tunga handeldvapen, som härrör från slang “järn” för en pistol (skjutjärn), som exemplifieras av klassiska country-balladen “Big Iron” av Marty Robbins som sjunger om “The Ranger with the Big Iron on his hip”. Andra populära termer cirkulerar som exempelvis “Heavy Metal” i situationer där rejäl beräkningskraft behövs med uppmaningar som “Bring out the Heavy Metal”.

Stordator-utvecklare är nu i företags medvetande på ett annat sätt. En undersökning gjord av Compuware bland 520 st IT-chefer i stora företag visade att 71 procent är oroliga för att den hotande bristen på stordatorkompetens och Cobolutvecklare kommer att skada deras verksamhet; med applikationer och produktivitet i riskzonen. När allt kommer kring uppgav 78 procent av de tillfrågade att stordatorapplikationer kommer att förbli en viktig affärstillgång under nästa årtionde. Och priset för att inte ha rätt IT-resurser är enorm: En minuts avbrott i stordatorn kan kosta drygt 100 000 kr i förlorade intäkter för ett genomsnittligt företag, säger Compuware.