Monthly Archives June 2016

Big Iron

Innan smartphones, surfplattor och PC-datorer blev framträdande var det “Big Iron” stordatorer som ledde framfarten till datorisering och blev en stapelvara inom affärsföretag över hela världen för flera decennier sedan. Snarare än att lida samma död som dinosaurierna när PCs och klient/server-modellen dök upp, står sig stordatorerna starka som fort än idag i tunga transaktionsapplikationer.

Stordatorn lever och mår bra och driver fortfarande den globala ekonomin.

 

– säger Dayton Semerjian, chef för stordatorer på CA Technologies, ett mjukvaruföretag som fokuserar på stordatorteknik. Han konstaterar att 80 procent av Fortune 500-bolagen fortfarande använder dem. Det borgar för stordatorns plats i både nutid och framtid.

Men en betydande del av stordator-personalen ä...

Read More