Monthly Archives May 2016

Arbeta med IT-hjärtat

Stordatorn är ett moln
Konceptet för “beräkningar i ett moln” förespråkar att använda beräkningsresurser och mjukvara som tjänster (Software as a Service, SaaS) utan att behöva oroa sig över var de kommer ifrån. De flesta stordator-utveckare kommer att känna igen detta som den exakta modellen på vilken stordatorsystemen byggdes.

I molnet ingår också idén om provisionering av skräddarsydda engångsinstanser som kan returneras och återanvändas senare. IBMs stordatorer erbjuder denna typ av funktionalitet genom z/VM och IMS Batch Terminal Server (IMSBTS).

COBOL briljerar på att behandla stora volymer med data, vilket är varför det används inom finans och andra krävande branscher där man fortfarande kör vad som kallas för ‘batch processing,’
– Ed Airey, Micro Foc...

Read More